Kasko Değeri Sorgulama

Kara taşıtları sigortası, kısaca ''kasko'' araçların kaza geçirmesi, çalınması, yanması gibi durumlara karşı güvence altına alınmasına yarayan bir sigorta sözleşmesidir. Her aracın için aracın markası, modeli, yaşı ya da özel bir takım sebeplere bağlı olarak kasko değeri (teminat bedeli) değişiklik göstermektedir. Zorunlu trafik sigortasının aksine kasko, araç sahibinin hasarını karşılayan bir yapıdadır.

Kasko özel bir sigorta sistemi olduğundan başlıca üç teminatı olan

1 - Çarpma-çarpılma

2 - Yanma

3 - Çalınma risklerine karşı garanti oluşturur. İsteğe bağlı olarak seçenekler arasından biri, ikisi ya da hepsi için kasko düzenlenebilir. Araç trafiğinin çoğalması ve artan risklere karşı bahsi geçen güvencelerin haricinde, deprem, sel, terör saldırısı gibi olağan üstü durumlar için de zenginleştirilmiş kasko seçenekleri de sunulmaktadır. 

Araçların Kasko Değeri Nedir?

Araçların kasko değeri, TSRŞB (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği) tarafından 1987 tarihinden bu yana yayınlanan, ''Araç Kasko Değer Listesi'' ile belirlenmektedir. Her ay yeniden yapılandırılan ve sadece 15 yıllık vasıtaların yer aldığı bu listede, tüm araçlar tür, marka, üretim yılı, model gibi kriterlere göre sıralanmaktadır. Her bir özellik farklı bir bedelle eşleştirilerek araçların kasko için geçerli bir temel değer göstergesi haline gelmektedir.

Zorunlu trafik sigortaları, araç satış-alış ve taahhüt işlemleri için bir kriter olan araçların kasko değerleri, temel bir kaynak niteliğindedir. Kasko sigortası düzenleme yetkisi olan sigorta şirketlerinin uygulamada farklılaşmaya gidebileceği veya araç sahibi kişilerin özel istek ve beklentilerine göre şekillendirilebileceği de göz ardı edilmemelidir.

Kasko araç değer listesi en fazla 15 yıllık araçlar için düzenlendiğinden, daha eski model araçların kasko değeri araç sahibi ve sigorta şirketi arasında belirlenmektedir.

Kasko Değeri Sorgulama İşlemi Hangi Kurumlar Tarafından Yapılır?

Türk Sigorta Birliği tarafından belirlenen kasko değer listesine online olarak, http://www.tsb.org.tr/kasko-deger-listesi.aspx?pageID=631 sayfasından, ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kasko-deger-listesi adresinden ulaşabilir, merak ettiğiniz araca ait bilgileri kolaylıkla edinebilirsiniz.

Araç Kasko Değeri Sorgularken Hangi Adımlar Uygulanır, Nasıl Sorgulanır?

1 - http://www.tsb.org.tr/kasko-deger-listesi.aspx?pageID=631 adresine giriniz.

  


2 - Aracın model yılı, aracın markası ve aracın tipi seçeneklerini giriniz.

  

3 - Saniyeler içerisinde aracınıza ait kasko bedelini öğreneceksiniz.

  


Gelir İdaresi Başkanlığı'nın http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kasko-deger-listesi sayfasına girerek seçeceğiniz kasko değerleri listesi ile PDF dosyasını temin edebilirsiniz.

Kasko Değerini Bilmek Neden Önemlidir?

Araçlar için kasko poliçesi yaptırmak neredeyse zorunlu hale gelmiştir fakat kasko yaptırmadan önce araç kasko değeri konusunda biraz bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Sıfır veya ikinci el araçların sigortalanması, ikinci el araç satış bedelinin belirlenmesi, ikinci el araç için banka kredi alınması ya da hasar ödemelerinin karşılanması gibi gereksinimler için araç kasko değeri baz alınmaktadır. Kasko değerini bilmek, bize tasarruflarımızı doğru yönlendirebilmek için temel bir ölçüt oluşturabilir.

 

REKLAM
İLGİLİ HESAPLAMA ARAÇLARI
YORUMLAR