Oruç İbadetinin Önemi Nedir? İftar ve Sahur Saatleri Nasıl Hesaplanıyor?

Ramazan ayı, insanlara sabırlı olmayı öğreten, tüm nimetlerin kıymetini bildiren, yoksul ve muhtaç insanlara yardım etmenin önemini hatırlatan, kişisel zafiyetlerimizi terbiye etmeyi amaçlayan, kutsal bir zamandır. Oruç İslam'ın ana fikrindeki gibi hayatı disipline eden, hem içsel huzuru, hem de insanlar arası dayanışmayı körükleyen, önemli bir ibadettir.

İslam Dini'nin Müslümanlara farz kılınmış beş temel şartından biri olan oruç tutmak, bilindiği üzere, Hicret'in ikinci yılı (21 eylül 622) Şaban ayında Medine'de farz kılınmıştır. "Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı." (Bakara Sûresi 183) oruç ile ilgili indirilmiş ilk ayettir.

Oruç Ne Zaman Başlar Ne Zaman Biter?

(Bakara, 2/187/2. ayetinde "Fecirde (gün doğumundan önceki alacakaranlık) beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün." denilmiş ve mantıklı bir şekilde günümüze kadar uygulanmıştır. ''Güneşe tapma'' gibi bir putperest davranışla ilişkilendirmemek için, güneş doğmadan önceki ve battıktan sonraki süreler oruç tutma zamanı olarak belirlenmiştir.

En Doğru İmsak Hesabı

Oruç tutmaya başlangıç sayılması gereken imsak ve oruç açma zamanı olan iftar vakitlerinin belirlenmesi, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın asli görevlerindendir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak ve iftar saatleri baz alınmakla birlikte, konuyla ilgili karşıt görüşler de vardır. Diyanet işleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, oruç süreleri hesabı, Hicri 3. asırdan beri bilimsel yöntemlere dayanıyor ve uygulanan yöntemler günümüzde çok daha gelişmiş verilerle hazırlanıyor.

Geçmiş İslam bilginleri imsak hesabı için güneşin ışıma açılarını baz almış ve ''fecri sadık'ı hesaplamışlar. İslam'ın kolaylaştırma ilkesine ters düşen 19° uygulamaları 1949-1982 yılları arasında uygulanmış ise de Diyanet İşleri Başkanlığının günümüzde uyguladığı 18°, en doğru imsak hesabı olarak değerlendiriliyor. İmsak ve yatsı vakitlerinin (dolayısıyla sahur ve iftar vakitlerinin) bilimsel gözlem yöntemleriyle belirlenmesi için, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile birlikte bir gözlem projesi yürütülüyor.

Dünyada Oruç Tutma Hesabı Nasıl Belirleniyor?

Kur'ân güneşi, gece ve gündüzün göstergesi olmaktan çıkartır, Kur'an-ı Kerim'e göre gece ve gündüz üçer kısımdır. Karanlık süreler, akşam, yatma ve dinlenme bölümü olan, gece ortası ile tan yerinin ağarmasından güneşin doğuşuna kadar geçen süre olmak üzere 3 bölüme ayrılır.

Dünyanın konumu ve güneşin ışın açılarına göre 66° 33’ enleminden başlayarak, kutuplara kadar görülebilen gün aydınlığı, 45° enlemine kadar iniyor, bu sebeple 66° 33’ enlemine güneşin batmadığı 'salât dönencesi' deniliyor. Orta kuşak bölgelerinden uzak noktalarda iftar ve sahur vakitleri en yakın ülke saatlerine göre belirlenebiliyor.

Kutuplarda Oruç Vakti!

Ekvator'da yılın tamamı güneşin dik açısına maruz, yani 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Kutuplarda ise, güneş kutba hep paralel olduğu için, gece ve gündüz süreleri 6 aylık dilimlere kadar uzuyor. Gecenin 3 bölümden oluşması için, 45° meridyeninden itibaren kutuplara doğru gündüzlerin sürekli kısalması gerekir. Kutuplarda herhangi bir insan yaşamasa da yakın bölgelerine göre bazı hesaplamalar yapılarak iftar ve sahur vakitleri tespit edilebiliyor.

Buradaki ölçüler, ekvatora geri dönüş gibi; 50°'de 40° enleminin, 60°'de 30° enleminin, 70°'de 20° enleminin, 80°'de 10° derece enleminin, 90° derecede ise ekvatorun vakitleri geçerli kılınmalıdır. Bu hesaplamalara göre kutup bölgelerine en yakın yaşam alanı olan Tromso'da, Ağustos ayı için hesaplanan oruç vakti imsak için 05.32, iftar için 19.19, oruç tutulması gereken zaman yaklaşık 14 saat!

Oruç Tutmak Gerçek Müslümanlar için Bir Erdemdir!

Sağlıklı ve erişkin olan her Müslüman için farz olan oruç tutmak, aç kalarak kendimize işkence etmek değildir. Oruç tutarak, ruhen arınma yaşarız, ahlaken olgunlaşır, insanlara ve olaylara karşı daha hoşgörülü oluruz. Nimetlerin değerini daha iyi anlar, erdemli bir davranışla, sahip olabildiklerimizi, muhtaç insanlar ile paylaşmanın mutluluğunu yaşarız. Hem fiziken hem de ruhen huzura ereriz.

Dakikası dakikasına oruç tutmaya odaklanarak, zamana takılmak çok da doğru olmadığı gibi, oruç tutmanın ana gayesinden uzaklaşmamak esas alınmalı, bencillikten, nefretten, kinden arınarak, kendimize ve çevremize nasıl faydalı olabileceğimizi düşünmeliyiz.

REKLAM
İLGİLİ HESAPLAMA ARAÇLARI
YORUMLAR