Kütle Birimi Çevirme

Bir cismin içerisindeki değişmeyen madde miktarı ile ilgili birim çevirme

Ağırlık Nedir?

Ağırlık, bir cisme etki eden kütle çekim kuvvetidir. Uluslararası Birimler Sisteminde ağırlığın birimi Netwon’dur.

Dünya üzerinde yukarı çıktıkça ve ekvatora gittikçe bir cismin ağırlığı azalırken kutuplara gittikçe ağırlığı artar.

Kütle Nedir?

Bir cismin içerisinde normal şartlar altında değişmeyen madde miktarına kütle denir. Uluslararası Birimler Sisteminde kütlenin birimi kilogramdır.

Dünya üzerinde yukarı çıktıkça, ekvatora gittikçe ya da kutuplara gittikçe cismin kütlesi değişmez.

Ağırlık ve Kütle Arasındaki Fark Nedir?

Yer çekimi tarafından bir cisme etki eden kuvvete ağırlık denirken, o cismin madde miktarına kütle denir. Uluslararası Birimler Sisteminde ağırlığın birimi Newton iken kütlenin birimi kilogramdır.

Ağırlık Nasıl Hesaplanır?

Bir cismin ağırlığı, o cismin kütlesi ile yer çekimi kuvvetinin çarpılması ile hesaplanır.

Uluslararası Birimler Sistemi Nedir?

Diğer adı Uluslararası Ölçüm Sistemi olan Uluslararası Birimler Sistemi, bilim ve teknolojide kullanılmak üzere temel terimleri tanımlamak üzere kullanılan sistemdir.

En Çok Kullanılan Kütle Birimleri Nelerdir?

En çok kullanılan kütle birimleri; nanogram, mikrogram, miligram, centigram, decigram, gram, dekagram, hektogram, kilogram, ton, exagram, femtogram, megagram, teragram, petagram, gigagram, ons ve pounddur.

1 Mikrogram (µg) = 1.000 Nanogram (ng)

1 Miligram (mg) = 1.000 Mikrogram (µg)

1 Centigram (cg) = 10 Miligram (mg)

1 Decigram (dg) = 10 Centigram (cg)

1 Gram (g) = 10 Decigram (dg)

1 Dekagram (dag) = 10 Gram (g)

1 Hektogram (hg) = 10 Dekagram (dag)

1 Kilogram (kg) = 10 Hektogram (hg)

1 Ton (t) = 1.000 Kilogram (kg)

1 Ton (t) = 1 Megagram (Mg)

1 Gigagram (Gg) = 1.000 Ton (t)

1 Teragram (Tg) = 1.000 Gigagram (Gg)

1 Petagram (Pg) = 1.000 Teragram (Tg)

1 Ons (oz) = 28,3495231246628 Gram (g)

1 Pound (Ib) = 0,453592370010035 Kilogram (kg)

1 Karat (CD) =0,2 Gram (g)

BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR