Sıcaklık Birimi Çevirme

Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisi ile ilgili birim çevirme

Sıcaklık Nedir?

Sıcaklık, bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsü olsa da genellikle bir cismin ya da bir ortamın sıcaklığının ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Sıcaklık, termometre denilen civa veya alkol gibi maddelerden yapılan araç ile ölçülür.

Isı Nedir?

Isı, sıcaklıkları farklı iki cismin arasında alınıp verilen enerjidir. Isı bir enerji olduğu için birimi Joule’dir. Isı genellikle kalorimetre ile ölçülür.

En Çok Kullanılan Sıcaklık Birimleri Nelerdir?

En çok kullanılan sıcaklık birimleri; Santigrat (Celcius), Fahrenhayt ve Kelvin’dir.

Santigrat Nedir?

Suyun üçlü noktasının (aynı anda katı, sıvı ve gaz olduğu nokta) 0,01 Santigrat derece tanımlandığı ölçektir.

Fahrenhayt Nedir?

Suyun donma sıcaklığının 32, kaynama sıcaklığının 212 derece alınmış ölçektir.

Kelvin Nedir?

Birim aralığı Santigrat ile aynı olan fakat sıfır noktası 273,15 Santigrat derece olan ölçektir.

eHesaplama Sıcaklık Birimi Çevirme aracı ile ya da aşağıdaki formüller ile sıcaklık birimleri arasında hesaplamalar yapabilirsiniz.

Fahrenhayt = (Santigrat * 1,8) + 32

Santigrat = (Fahrenhayt – 32) / 1,8

Kelvin = (Fahrenhayt + 459,67) / 1,8

Santigrat = Kelvin – 273,15

Kelvin = Santigrat + 273,15

BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR