Harf Sayısı Hesaplama

Bir metin içerisinde yer alan harf sayısı hesaplama

Harf Nedir?

Harf, sesin yazıdaki karşılığıdır.

Her harfin bir ses karşılığı vardır. Bir dildeki harflerin bütününe alfabe denir.

Ünlü (sesli) harfler, oluşumu sırasında herhangi bir engele çarpmayan seslerdir. Türkçe’de ünlü harfler “a,e,ı,i,o,ö,u,ü”dür.

Ünsüz (sessiz) harfler, oluşumu sırasında bir engele (dil, dudak, yutak) çarparak değişen seslerdir. Türkçe’de ünsüz harfler “b,c,ç,d,f,g,ğ,h,j,k,l,m,n,p,r,s,ş,t,v,y,z”dir.

Harf Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Harf sayısı, karakter sayısından farklı olarak rakam, noktalama işaretleri ve özel karakterleri içermez. Harf sayısı, bir metindeki rakam, noktalama işaretleri ve özel karakterlerin karakter sayısından çıkarılmasıyla elde edilir.

Harf Sayısı Nerelerde Hesaplanır?

Harf sayısı linguistik, filoloji gibi bilim dallarında kullanılmaktadır. Günümüzde sıkça kelime oyunları ve TV programlarında da kullanılmaktadır.

BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR