Kelime Sayısı Hesaplama

Bir metin içerisinde yer alan kelime sayısı hesaplama

Kelime Nedir?

Kelime (sözcük) tek başına anlamlı ses veya sesler topluluğudur. Kelimeler, bir kök ve bu köke bağlanan ek veya eklerden oluşabilir. Kelimeler hece ya da heceler tarafından, heceler ise harf veya harflerden meydana gelir.

Kelime Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Kelime sayısı bir metindeki boşluk sayısının bir fazlası şeklinde hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken yalnızca arasında karakter(ler) yani harf veya harfler olan boşluklar dikkate alınır.

Kelime Sayısı Nerede Kullanılır?

Profesyonel hayatta ve eğitim hayatında kelime sayısının birçok kullanım alanı vardır. Bunlara örnek olarak ödevler, tezler, kompozisyonlar, projeler, afiş ve seri ilanlar verilebilir.

Kelime Sayısı Nasıl Azaltılabilir?

Kelime sayısını en çok arttıran etkenlerin noktalama işaretleri öncesinde hatalı şekilde kullanılan boşluk karakteri olduğu görülmüştür. Örneğin: “tezler , kompozisyonlar” yazısında 2 kelime olması gerekirken virgülden önce konulan boşluk karakteri 3 kelime sayılmasına neden olmuştur.

Bunun dışında ekler ile birlikte kullanılan zamirler de kelime sayısının daha fazla olmasına neden olur. Örneğin: “Sizin gönderdiğiniz doküman” yerine yalnızca “gönderdiğiniz doküman” yazılması yine aynı anlamı verecek ve kelime sayısını azaltacaktır.

BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR