Zekat Hesaplama

Müslümanlığın farzlarından olan zekatın hesaplanması

Ödemeniz gereken zekat miktarının doğru olarak hesaplanabilmesi için lütfen birikimlerinize karşılık gelen miktarları aşağıdaki ilgili alanlara giriniz:

Lütfen borçlarınıza karşılık gelen miktarları aşağıdaki ilgili alanlara giriniz.

Zekat Nedir?

İslâm Dini insanların toplum içinde huzur ve refahını hedef alan paylaşım dinidir. Kendisine yeterinden çok fazla mal varlığı olan insanlardan, ihtiyacı olan fakirlere yapılan yardım zekat adı ile ifade edilir. Zekat dini bir terim olarak İslâm literatüründe çoğalma, artma, bereket, temizlik anlamlarına gelir. Müslümanlığın temel farzlarından biridir ve Kuran-Kerim'in 30'dan fazla ayetinde yer verilir.

Zekat Kimlere Farzdır ve Kimlere Verilir?

Bir Müslüman'ın zekât vermekle sorumlu olması için özgür, aklı başında, yetişkin olması gerekir. Kişinin temel ihtiyaçlarından ve borcundan fazla kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması zekat vermesini gerektirir. (Nisap miktarı asgarî zenginlik ölçüsüdür. İhtiyaçlarından fazla mala malik olan kişi dinen zengin sayılır.) Bu şartlara sahip Müslüman kişi sadaka, zekat vermek, kurban kesmekle de yükümlüdür.

Zekat verecek Müslüman, annesi, babası, büyükanne ve büyükbabaları, oğlu, kızı, torunları gibi aile eşrafına zekat vermek şeklinde bir yardımda bulunamaz. Bu kişiler dışında en yakında gerçekten yardıma muhtaç olan yoksul, düşkün, borçlu, muhtaç kişi ve ailesine, yakında yoksa bilinen başka kimselere verilmelidir. Etrafta, yakınlarda hiç bir ihtiyaç sahibi yoksa, yardım kuruluşlarına da zekat verilebilir.

Zekat Ne Zaman Verilir?

Nisap miktarı belli olan malın sahip olunduktan sonra üstünden bir kamerî yıl geçmesi halinde farzdır ve nispi oranda zekatının verilmesi gerekir. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi zekat vermek için de ay takvimi esas alınır. Fakat bu zamanı beklemeden, daha öncesinde de istenirse verilebilir. Yükümlülük zamanından sonra ise, çok fazla zaman geçirmeden vermek uygundur.

Zekat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Müslümanlığın özü paylaşmak, muhtaç kişilere yardım elini uzatmaktır. Belirli kıstaslar zekat hesabı için temel alınmakla birlikte ihtiyacından fazlasını, ihtiyacı olanlara vermek, miktarına takılıp kalmamak en büyük erdemdir.

Bir Müslümanın zekat vermesi için varlıklarının nisap miktarından fazla olması gerekir. Nisap miktarı 80,18 gram altına denk gelmektedir. Eğer varlıklar nisap miktarından fazla ise; para, altın ve gümüş gibi maddi değer içeren varlıkların 40'ta biri zekat olarak verilmelidir.


BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR