İndirim Oranı Hesaplama

Bir malın fiyatında yapılan değer düşürümünü hesaplama
TL
TL

İndirim nedir?

İndirim, bir malın fiyatında yapılan değer düşürümü demektir.

İndirim oranı nedir?

İndirim oranı, bir malın fiyatında yapılan değer düşürümünü belirleyen orandır.

İndirimli fiyat nasıl hesaplanır?

Öncelikle 100’den indirim oranı çıkarılır ve bulunan değer 100’e bölünür. Elde edilen değer ile malın indirimsiz (normal) fiyatı çarpılarak indirimli fiyatı bulunur.

İndirimli fiyat kullanarak normal fiyat nasıl hesaplanır?

İndirimli fiyat hesaplamanın tam tersi şekilde, indirimli fiyat 100 ile çarpılır, elde edilen sonuç 100 ile indirim oranı arasındaki farka bölünerek indirimsiz (normal) fiyat bulunur.


BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR