Kar hesaplama

Bir malın maliyeti ile satış fiyatı arasındaki farkı hesaplama

Kâr nedir?

Matematiksel olarak kâr,  bir malın maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark demektir.

İktisadi olarak kâr, iktisadi faaliyete katılan girişimin gelirden aldığı pay anlamına gelmektedir.

Kâr oranı nedir?

Kâr oranı, kârın (bir alışverişin maliyeti ile satış fiyatı arasındaki pozitif fark) maliyete oranı demektir.

Kâr marjı nedir? 

Kâr marjı, kârın (bir alışverişin maliyeti ile satış fiyatı arasındaki pozitif fark) satış fiyatına oranı demektir.

Kâr oranı nasıl hesaplanır?

Kâr oranı, kârın (gelir tutarından maliyet tutarının çıkarılması ile elde edilen pozitif fark) maliyet tutarına bölünüp 100 ile çarpılması ile hesaplanır.

Kâr marjı nasıl hesaplanır?

Kâr marjı, kârın (gelir tutarından maliyet tutarının çıkarılması ile elde edilen pozitif fark) gelir tutarına bölünüp 100 ile çarpılması ile hesaplanır.BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR