Standart Sapma (Örneklem) Hesaplama

Verilerin aritmetik ortalamaya göre yayılımını gösteren standart sapma hesaplama

Standart Sapma Nedir?

Standart sapma, verilerin aritmetik ortalamaya göre yayılımını göstermek için kullanılan ölçüdür.

Standart sapmayı hesaplamak için öncelikle verilerin aritmetik ortalaması hesaplanır. Aritmetik ortalama hesaplandıktan sonra her bir verinin aritmetik ortalama ile arasındaki fark bulunur. Bulunan bu farklar kareleri alınarak toplanır.

Anakütlenin standart sapmasını hesaplamak için bu toplam veri sayısına bölünür ve bulunan değerin karekökü alınır.

Örneklemin standart sapmasını hesaplamak için bu toplam veri sayısının bir eksiğine bölünür ve bulunan değerin karekökü alınır.

Varyans Nedir?

Varyans, bir veri seti içerisindeki verilerin dağılımının aritmetik ortalamadan sapmasının karesinin beklenen değeridir.

Varyans Nasıl Hesaplanır?

Varyansı hesaplamak için öncelikle verilerin aritmetik ortalaması hesaplanır. Aritmetik ortalama hesaplandıktan sonra her bir verinin aritmetik ortalama ile arasındaki fark bulunur. Bulunan bu farklar kareleri alınarak toplanır.

Anakütlenin varyansını hesaplamak için bu toplam veri sayısına bölünür.

Örneklemin varyansını hesaplamak için bu toplam veri sayısının bir eksiğine bölünür.

Aritmetik Ortalama Nedir?

Aritmetik ortalama en çok kullanılan merkezsel konum ölçüsüdür.

Aritmetik Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Aritmetik ortalama, veri setindeki sayıların toplamının toplam veri sayısına bölünmesi ile elde edilir.

Örneğin, 3, 5, 7, 9, 11’in aritmetik ortalaması bu sayıların toplamının (35) veri sayısına (5) bölünmesi ile 7 olarak hesaplanır.


BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR