Gelir Vergisi Hesaplama

Gelirler üzerinden verilen bir vergi türü olan gelir vergisi hesaplama

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, gerçek kişilerin ve şahış firmalarının gelirleri üzerinden verdikleri doğrudan bir vergi türüdür.

Gelir Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir, bir gerçek kişinin belirli bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarıdır.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Şahış firmalarının gelirlerini vergi dairelerine beyan ettikleri belgelere gelir vergisi beyannamesi denir.

Gelir Vergisi Nasıl Ödenir?

Gelir vergisi, çalışanlar için brüt maaştan her ay düşülerek işveren şirket tarafından devlete ödendiğinden, gerçek kişilerin ayrı bir beyanname ile ödeme yapmalarına gerek yoktur. Şahış firmaları ise kapanan bir dönemi takiben üçüncü ay içinde gelir vergisi beyannamesi ile vergi dairesine ödenir.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir vergisi kapanan bir dönemi takiben iki eşit taksitte, üçüncü ve altıncı aylar içerisinde ödenir. Dönem kapanışı eğer yılsonu ise, ödemeler mart ve temmuz aylarında iki taksitte yapılmaktadır.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi tarifesi her yıl değişmekte, gelir idaresi başkanlığı tarafından her yıl yeniden yayınlanmaktadır. Gelir vergisi kanununun 103. Maddesine istinaden, gelir vergisine tabi olan gelirlerin vergilendirilmesinde, 2016 yılı gelirleri için belirlenen tarife şöyledir:

Ücret dışı gelirler için

- 12.600 TL’ye kadar: %15

- 30.000 TL ile 12.600 TL arası için: %20

- 69.000 TL ile 30.000 TL arası için: %27

- 69.000 TL’den fazlası için: %35

Ücret gelirleri için ise:

- 12.600 TL’ye kadar: %15

- 30.000 TL ile 12.600 TL arası için: %20

- 110.000 TL ile 30.000 TL arası için: %27

- 110.000 TL’den fazlası için: %35

Bu hesaplamalarda her barem için ilgili vergi yüzdesi kullanılmaktadır.

Örneğin, yıllık geliri 24.000 TL olan bir çalışan, kazancının ilk 12.600 TL’si için %15 üzerinden vergilendirilir. Birinci barem üzerinden 12.600 TL’nin %15’i olan 1.890 TL vergi öder. İkinci vergi bareminde, 24.000 TL ile 12.600 TL arasındaki fark olan 11.400 TL’nin %20’si olan 2.280 TL’yi öder. Bu gerçek kişinin, yıllık geliri üzerinden toplam ödediği vergi 1.890 TL ve 2.280 TL’nin toplamı olan 4.170 TL olacaktır.

Ücret geliri Nedir?

Ücret geliri gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları gelirlerdir. Bu gelirleri üç ana unsur oluşturmaktadır. Bunlar, bir işverene tabi olmak, belli bir iş yerine bağlı olmak, hizmet karşılığı olarak alınan ödemelerdir.

BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR