İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik süresince alınabilecek maaş miktarını hesaplama

Son 4 aya ait brüt maaşınızı giriniz:

TL
TL
TL
TL

İşsizlik Maaşı Nedir?

Pasif istihdam politikaları arasında en fazla önem verilen uygulama işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası işsizlik maaşı ile iş kaybı süresince çalışanın mağduriyetini telafi etme amacı taşır. İşsizlik sigortası, kendi iradesi dışında işini yitiren çalışanın, yeni bir iş buluncaya dek, kendisi ve ailesinin zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için geliştirilmiş, bir sosyal politika aracıdır.

İşsizlik Maaşından Yararlanabilme Koşulları Nelerdir?

Çalıştığı işinden kendi isteği ve kusuru dışında çıkartılmış çalışan için son iş gününün öncesinde en az 120 gün prim ödemesi yapılmış ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Çalışmasının sonlandırılmasından sonraki 30 gün içerisinde işsizlik maaşı talebi için SGK Müdürlüklerine müracaatta bulunulmalıdır.

İşsizlik Maaşından Ne kadar Faydalanabilirim?

İşten çıkartılış tarihinden önceki 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş ise 6 ay, 900 gün için 8 ay, 1080 gün ödeme yapılmışsa 10 ay süre ile işsizlik maaşı alma hakkınız bakidir. En az 6, en fazla 10 ay ile sınırlı süre ile kişinin bu durumu suiistimal etmesinin önüne geçilmek istenir. Alabileceğiniz işsizlik ücreti ise, son 4 aydaki çalışılan sürede alınan toplam brüt maaşın ortalamasının %40 kadarıdır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası kanunu işsizlik maaşı için tavan sınırlaması getirmiştir. Buna göre alınacak maksimum maaş asgari ücretin %80'ini geçemez. Örneğin 1500 TL ile brüt ücretle işten çıkartılmış kişinin işsizlik maaşı hesaplaması 600 TL'dir. 10000 TL alan birinin ise 4000 TL alması beklenmemelidir. Tavan sınır, brüt asgari ücretin %80'i olduğundan güncel asgari ücret durumuna göre işsizlik maaşı alınabilir.

BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR