KDV (Katma Değer Vergisi) Hesaplama

Satılan mal ve hizmet üzerinden ödenen katma değer vergisi hesaplama

KDV Nedir?

Katma Değer Vergisi, kısa adıyla KDV, satılan mal ve hizmet üzerinden alıcının satıcıya ödediği bir vergi türüdür. Ürünün üretiminden, son kullanıcı tarafından tüketimine kadar her satış aşamasında uygulanan KDV, ürünün mamül halinden, satılan son haline kadar ürüne yapılan bütün katma değerleri vergilendirmektedir.

Türkiye’de KDV ilk kez gündeme 1957 yılında gelmiştir. Fransa’da uygulanan KDV üzerinde yapılan çalışmalar sonucu 1974 yılında KDV ile ilgili olarak kanun tasarısı sunulmuştur. 1984 yılına kadar birkaç defa reddedilen kanun tasarısı, 25 Ekim 1984 yılında 3065 nolu yasa ile kabul edilmiş, 2 Kasım 1984 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. KDV Türkiye’de 1 Ocak 1985 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Hesaplanan KDV Nedir?

Mal ve hizmet satışı yapan kişiler, malın ya da hizmetin teslimi sırasında fatura, fiş gibi bir belge düzenlerler. Bu belge üzerinde, mal veya hizmet bedeli ve KDV tutarı ayrı ayrı ve toplam olarak ifade edilir. Mal ve hizmetin satışını yapan kişi toplam tutarı alıcıdan tahsil ederler. Bu KDV tutarına, hesaplanan KDV denir. Bir diğer tabirle bu tutar, gelir (satış) faturalarından oluşan KDV’dir.

İndirilecek KDV Nedir?

Mal ve hizmet satışı yapan kişiler, malın ya da hizmetin teslimi sırasında fatura, fiş gibi bir belge düzenlerler. Bu belge üzerinde, mal veya hizmet bedeli ve KDV tutarı ayrı ayrı ve toplam olarak ifade edilir. Alıcı taraf toplam tutarı satıcıya öder. Bu KDV tutarı, ödeme yapan kişi için indirilecek KDV’dir. Bir diğer tabirle bu tutar, gider (masraf) faturalarından oluşan KDV’dir.

Ödenecek KDV Nedir?

Her dönem ödenecek KDV, hesaplanan KDV’den indirilecek KDV tutarı çıkarılarak bulunur.

  • Eğer bir dönemde hesaplanan KDV, indirilecek KDV’den büyük ise aradaki fark vergi dairesine beyan edilerek ödenir. Bu tutar “ödenecek vergi ve fonlar”dır.
  • Eğer bir dönemde indirilecek KDV, hesaplanan KDV’den büyük ise aradaki fark ertesi döneme devreder. Bu tutara devreden KDV denir.

Devreden KDV Nedir?

Eğer bir dönemde indirilecek KDV, hesaplanan KDV’den büyük ise aradaki fark ertesi döneme devreder. Bu tutara devreden KDV denir.

KDV Beyannamesi Nedir?

Her dönem sonunda vergi dairesine beyan edilen belgedir. Bu belgede, ilgili dönemdeki hesaplanan KDV ve indirilecek KDV’nin farkını içerir. Bu beyanname, KDV’ye ilişkin matrahları da içerdiğinden, kişi ve kurumların geliri de vergi dairesi tarafından takip edilmiş olur. KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir? Bir aya ilişkin KDV beyannamesi, ertesi ayın 24. gününün iş saati sonuna (17:30’da vergi daireleri kapanmaktadır ancak bazı bölgelerde vezneler 16:00’da kapanır.) kadar verilebilir.

KDV Ne Zaman Ödenir?

KDV, beyanname verilen ayın 26. gününün iş saati sonuna (17:30’da vergi daireleri kapanmaktadır ancak bazı bölgelerde vezneler 16:00’da kapanır.) kadar verilebilir.

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesaplamak için; KDV hariç tutar ile 1+ (KDV Oranı/100) çarpılır.

KDV dahil tutardan KDV hariç tutar hesaplamak için; KDV dahil tutar 1+ (KDV Oranı/100)’e bölünür.

Türkiye’de KDV Oranı Nedir?

Türkiye’de KDV oranları mal ve hizmetlere göre değişiklik göstermekle birlikte, %1, %8 ve %18’dir. %18’lik KDV oranıyla dahi, Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında katma değer vergisi en düşük olan dördüncü ülke konumundadır.

Türkiye’deki efektif KDV oranı %14,3’tür.

Genel anlamda Türkiye’de uygulanan KDV oranları, ekmek ve un ürünleri için %1; gıda, sağlık, turizm tekstil mal ve hizmetleri için %8; diğer mal ve hizmetler için ise %18 olarak ifade edilebilir. Ancak bu listelerde bir çok istisna bulunmaktadır.

Bir çok mal ve hizmetten alınan KDV oranının %18’den %8’e düşürülmesi, 30 Mayıs 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararı ile gerçekleşmiştir. 1 Ocak 2008’den itibaren uygulamaya konulmuştur.

BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR